کد مطلب: ۳۷۶۸۷۱
۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۰۵:۱۵
بورس کالا در هفته‌ای که گذشت میزبان عرضه حدود ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو از شرکت‌های ایران‌خودرو و بهمن موتور بود که با استقبال قابل توجهی از طرف متقاضیان همراه شد و این خودرو‌ها در قیمتی نزدیک به بازار آزاد، کشف قیمت و معامله شدند.

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: بورس کالا در هفته‌ای که گذشت میزبان عرضه حدود ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو از شرکت‌های ایران‌خودرو و بهمن موتور بود که با استقبال قابل توجهی از طرف متقاضیان همراه شد و این خودرو‌ها در قیمتی نزدیک به بازار آزاد، کشف قیمت و معامله شدند. موضوعی که نه تنها درآمد قابل توجهی را برای شرکت‌های خودروساز به همراه داشت بلکه از نظر برخی کارشناسان و صاحبنظران، منجر به حذف واسطه‌ها و کاهش رانت برای برخی سودجویان در بازار شد. در ادامه اخبار مربوط به فروش خودرو را در هفته‌ای که گذشت مرور می‌کنیم.

۲۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ و تارا فروخته شد

در روز ۱۹ آذر ماه در تالار خودرو بورس کالای ایران، تعداد ۲۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ و تارا فروخته شد. بررسی روند بازار نشان می‌دهد قیمت کشف شده در بورس کالا همچنان پایین‌تر از قیمت‌ها در بازار آزاد است.

در نوبت نخست عرضه خودرو‌ها در بورس کالا، ۱۲۵ دستگاه تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم به قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان عرضه و با قیمت میانگین ۵۱۶.۱ میلیون تومان فروخته شد. همچنین۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۷۴.۵ میلیون تومان عرضه و با قیمت میانگین ۳۸۱.۳ میلیون تومان فروخته شد.۱۲۵ دستگاه تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم، با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان عرضه گردید و با قیمت میانگین ۴۰۱.۹۲ میلیون تومان فروخته شد.

۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم نیز با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان عرضه و با قیمت میانگین ۴۸۰.۳ میلیون تومان فروخته شد.۵۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۲۹۱.۵ میلیون تومان عرضه گردید و با قیمت میانگین ۳۵۱.۷ میلیون تومان فروخته شد.

۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی سفید با قیمت پایه ۲۹۱.۵ میلیون تومان عرضه و با قیمت میانگین ۳۷۰.۳ میلیون تومان فروخته شد.۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید با قیمت پایه ۳۷۴.۵ میلیون تومان عرضه و با قیمت میانگین ۴۷۰.۸ میلیون تومان فروخته شد. ۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان عرضه و با قیمت میانگین ۵۲۱.۹ میلیون تومان فروخته شد.۱۲۵ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت و با قیمت میانگین ۵۱۸.۳ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۳۷.۸۵ درصد فروخته شد.۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۳۷۴.۵ میلیون تومان عرضه و به قیمت میانگین ۴۳۲.۳ میلیون تومان فروخته شد.

۱۲۵ دستگاه تارا دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت و با قیمت میانگین ۴۰۲.۸ میلیون تومان فروخته شد. ۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۲۹۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت و به قیمت میانگین ۳۳۰.۵ میلیون تومان فروخته شد.۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان روی تابلو رفت و به قیمت میانگین ۴۹۵.۴ میلیون تومان فروخته شد.

خریداران فیدلیتی، بورس کالا را بر بازار ترجیح دادند

در روز ۲۱ آذرماه در مجموع ۴۸۶ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره (سفید و مشکی) فروخته شد. استقبال خریداران از فیدلیتی چشمگیر بود و خریداران فیدلیتی خرید را در بورس کالا بر بازار ترجیح دادند.

در این روز در مجموع ۴۸۶ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره سفید و مشکی فروخته شد. درعرضه نخست فیدلیتی ۷ نفره سفید ۲۴۳ دستگاه با قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان روی تابلو رفت و با میانگین قیمت ۱.۱۷۱ میلیارد تومان فروخته شد. در عرضه دوم فیدلیتی ۷ نفره مشکی، ۲۴۳ دستگاه با قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان روی تابلو رفت و با میانگین قیمت ۱.۲میلیارد تومان فروخته شد.

۲۱۴ دستگاه دیگنیتی در بورس کالا فروخته شد

در روز ۲۲ آذر ماه تالار خودرو، ۲۱۴ دستگاه دیگنیتی فروخته شد. از این میزان، ۱۰۸ دستگاه دیگنیتی مشکی و ۱۰۶ دستگاه دیگنیتی سفید بود.

در نخستین نوبت عرضه دیگنیتی، ۵۴ دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) با قیمت پایه ۸۲۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت و به قیمت میانگین ۱.۳۴۲ میلیارد تومان فروخته شد. در نوبت عرضه دوم دیگنیتی، ۵۴ دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) با قیمت پایه ۸۲۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت و به قیمت میانگین ۱.۲۹۰ میلیارد تومان فروخته شد. ۵۳ دستگاه دیگنیتی سفید (تریم قرمز) با قیمت پایه ۸۲۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت و به قیمت میانگین ۱.۲۶۱ میلیارد تومان فروخته شد.۵۳ دستگاه دیگنیتی سفید (تریم مشکی) با قیمت پایه ۸۲۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت و به قیمت میانگین ۱.۲۸۱ میلیارد تومان فروخته شد.

۲ هزار دستگاه خودرو فروخته شد

در روز ۲۳ آذر ماه ۲ هزار دستگاه خودرو تارا دستی و اتوماتیک در تالار خودرو در بورس کالا فروخته شد.
در نخستین نوبت عرضه تارا، ۴۰۰ دستگاه تارا دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت که با میانگین قیمت ۴۰۵.۴ میلیون تومان فروخته شد. ۲۵۰ دستگاه تارا دستی خاکستری با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت و با میانگین قیمت ۴۰۵.۳ میلیون تومان فروخته شد. ۱۵۰ دستگاه تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت و با میانگین قیمت ۳۹۲.۶ میلیون تومان فروخته شد.

۲۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک خاکستری با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت و با میانگین قیمت ۵۱۸.۵ میلیون تومان فروخته شد. ۳۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت و با میانگین قیمت ۵۱۱.۴ میلیون تومان فروخته شد. ۴۰۰ دستگاه تارا دستی سفید با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت و با میانگین قیمت ۴۰۵.۳ میلیون تومان فروخته شد. ۳۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک سفید با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت و با میانگین قیمت ۵۱۰.۹ میلیون تومان فروخته شد.

برچسب ها: بورس کالا خودرو
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر