خودرو آرشیو

راهکار‌هایی کاربردی برای نگهداری از ماشین

وقتی ماشین جدیدی می‌خریم، در ابتدا به خوبی از آن مراقبت می‌کنیم، اما بعد از مدتی دست از مراقبت می‌کشیم و ماشین را به حال خود رها می‌کنیم. اما ترفند‌هایی هست که کار نگهداری از خودرو را بسیار راحت می‌کنند. در ادامه با تعدادی از آن‌ها آشنا خواهیم شد.
۱۲ آذر ۱۴۰۱
سرگرمی آرشیو

کرامپوس کیست و از کجا سروکله اش پیدا شد؟

کرامپوس تنها هیولایی نیست که در این وقت از سال ظاهر می‌شود. در روز دوازدهمِ دسامبر «پِرچتا»، که گاهی در قامتِ یک جادوگر ظاهر می‌شود، به سراغ دخترانی که در طی سال از تمامِ پشمی که در اختیار داشتن لباس نبافته‌اند می‌رود و شکمِ آن‌ها را می‌درد!
۱۳ آذر ۱۴۰۱