اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۱۵:۵۷
طلوع افتاب
۰۵:۵۷:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۴۳
غروب آفتاب
۲۰:۰۵:۳۱
اذان مغرب
۲۰:۲۴:۳۷