کد مطلب: ۶۳۹۴۷۷

خودشیفته بازی نوید محمدزاده به دلیل شباهتش با یک مرد قجری

انتشار تصویر فردی مربوط به دوره قاجار از مجموعه کاخ گلستان و شباهتش با نوید محمدزاده با واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی مواجه شده است.

به گزارش مجله خبری نگار،انتشار تصویر فردی مربوط به دوره قاجار از مجموعه کاخ گلستان و شباهتش با نوید محمدزاده با واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی مواجه شده است.

نوید محمدزاده در همین باره با انتشار این تصویر نوشت: خان بودیم یه زمانی، قجری زمانی

خودشیفته بازی نوید محمدزاده به دلیل شباهتش با یک مرد قجری

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر