کد مطلب: ۴۹۹۹۸۲
۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۲:۱۹

سنجش آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش به چه شکلی است؟

پس از برگزاری آزمون کتبی ویژه استخدام مربی امور آموزش معلولین (کاردرمان و گفتار درمان)، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی محاسبه خواهد شد.

به گزارش مجله خبری نگار،آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین (کار درمان و گفتار درمان) از ۱۷ شهریور به آدرس hrtc.ir آغاز شد و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.

اما نحوه سنجش داوطلبان رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین در این آزمون چگونه است؟

تعیین حدنصاب معرفی داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدامی، منوط به کسب حد نصاب در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (کتبی) بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیه‌های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، مطابق قواعد است:

پس از برگزاری امتحان آزمون (کتبی)، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی محاسبه خواهد شد. بر این اساس کسب حداقل پنجاه (۵۰%) درصد میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول با ارزش وزنی چهل (۴۰%) درصد برای حیطه عمومی آزمون کتبی و شصت (۶۰%) درصد برای حیطه‌های تخصصی و اختصاصی آزمون کتبی در هر سهمیه استخدامی - شغل- شهرستان محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.

اعلام نتایج اولیه سه (۳) برابر ظرفیت از بین داوطلبان واجد شرایط، جهت ارزیابی تکمیلی از بین داوطلبان دارای حدنصاب انتخاب افراد چند برابر ظرفیت جهت معرفی همزمان به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش از بین داوطلبانی که حد نصاب لازم را کسب کرده‌اند، بر اساس نمره مکتسبه آنان و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش برای داوطلبان آزاد، سهمیه معلولین و سهمیه ایثارگری در هر شغل-محل- جنسیت و به ترتیب نمرات فضلی صورت می‌پذیرد.

معرفی به مرحله ارزیابی تکمیلی صلاحیت معلمی و گزینش بر اساس نمره مکتسبه افراد در آزمون کتبی و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی، به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل- محل جهت طی مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

مرحله اول: بررسی اسناد و مدارک خود اظهاری داوطلب در زمان ثبت‌نام و بررسی ویژگی‌های جسمانی و روانی؛ مدارک و مستندات خود اظهاری داوطلب معرفی شده و ویژگی‌های جسمانی و روانی، برابر ضوابط و مقررات مربوط و مفاد دفترچه آزمون، بررسی و در صورت تأیید به مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهد شد.

مرحله دوم: صلاحیت و شایستگی‌های معلمی داوطلبانی که اسناد و مدارک خود اظهاری و ویژگی‌های جسمانی و روانی آنان، بررسی و مورد تأیید قرار گرفته در مرحله ارز یابی تکمیلی از طریق مراکز ارزیابی آموزش و پرورش، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت و همزمان فرایند بررسی صلاحیت‌های عمومی توسط گزینش انجام خواهد شد.

در صورتی که تعداد داوطلب دارای حدنصاب و واجد شرایط در هر شغل محل جنسیت کمتر از تعداد اعلام شده باشد، تمامی افراد واجد شرایط دارای حدنصاب آن شغل محل جنسیت برای مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهند شد.

داوطلبان باید در مرحله ارزیابی تکمیلی صلاحیت حرفه‌ای توسط مراکز ارزیابی و سایر عوامل مربوط در مجموع حداقل ۴۷۰ امتیاز از حداکثر امتیاز ممکن (۱۰۰۰ امتیاز) را کسب کنند.

شیوه اجرای ارزیابی تکمیلی و جزئیات موارد مربوط پس از اجرای آزمون کتبی اعلام می‌شود. بر این اساس ارزیابی تکمیلی مطابق ضوابط مربوط توسط کانون‌های ارزیابی آموزش و پرورش صرفا برای افراد معرفی شده واجد شرایط صورت خواهد گرفت. وزارت آموزش و پرورش نمره مرحله ارزیابی را جهت گزینش نهایی و اعلام نتیجه آزمون، به مرکز آزمون جهاد دانشگاهی کشور ارسال خواهد کرد.سنجش آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش به چه شکلی است؟

پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به آموزش و پرورش (حداکثر سه برابر) در سقف ظرفیت پذیرش و بر اساس نتیجه آزمون (کتبی) با وزن چهل (۴۰) درصد و ارزیابی تکمیلی با وزن شصت (۶۰) درصد بر اساس مفاد دفترچه به تعداد یک برابر ظرفیت انجام می‌گیرد.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر