کد مطلب: ۴۴۹۹۱۶
۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۵

توسعه علمی کشاورزی در دشت آزادگان

فرماندار دشت آزادگان گفت: باید کشاورزی در شهرستان مبتنی بر روش‌های علمی، تحقیقی و آموزشی شود.

به گزارش مجله خبری نگار،حمید سیلاوی فرماندار دشت آزادگان گفت: بر اساس اولویت نیازآبی، آب شرب مردم دراولویت اول وسپس آب شرب دام وطیور، حقابه تالاب هورالعظیم واولویت بعدی تامین آب کشاورزی بویژه کشت‌های دائمی، نخیلات، سبزی وصیفی کاری وپرورش دهندگان آبزیان وکشت فصلی است.

او می‌گوید: ازبین دوکشت تابستانه وپاییزه، کشت پاییزه برای کشورازاهمیت خاصی برخورداراست، زیرا که عمده کشت اکثرکشاورزان منطقه ما گندم است ومحصول گندم به لحاظ اهمیت به عنوان محصول استراتژیک است وبه شدت مورد نیازمردم ایران وجهان می‌باشد. کما اینکه یکی ازاثرات منفی جنگ اوکراین و روسیه بحث تامین گندم می‌باشد بنابراین تلاش می‌کنیم که حتما"آب کشت پائیزه اهالی منطقه، تامین وتضمین شود.

به گفته او دربحث کشت تابستانه پیشنهاد می‌شود، براساس داده‌ها واطلاعاتی که ازسوی اداره کل هواشناسی، سازمان آب وبرق وسازمان جهادکشاورزی خوزستان ارائه می‌شود، تصمیم بگیریم که دراین امر، ۳ سناریو را می‌توان تعریف کرد: درسناریوی اول درصورت پیش بینی بارندگی بالاترازنرمال و وجود آب پشت سد برای آبیاری اول ودوم کشت پائیزه؛ کشت انواع محصولات بویژه شلتوک صورت می‌گیرد؛ درغیراین صورت درسناریوی دوم درصورت پیش بینی بارندگی درحدنرمال وتضمین آبیاری اول ودوم کشت پائیزه، کشت انواع محصولات بجزشلتوک راپیشنهادمی دهیم؛ درسناریوی سوم نیزدرصورتی که بارندگی کمترازنرمال وتضمین تامین آب برای کشت پائیزه وجودندارد، کشت انواع محصولات بویژه شلتوک بدلیل وضعیت نامناسب آب پشت سدکرخه، ممنوع اعلام خواهد شد.

فرماندار دشت آزادگان گفت: وضعیت فعلی موجود سد کرخه جوابگوی دوکشت تابستانه وپاییزه رادر سال جاری ندارد ولازم است یک برنامه ریزی راهبردی، آینده نگر را طرح ریزی کنیم. زیرا که ماموظف به تامین معیشت مردم هستیم وبا توجه به اینکه معیشت اکثرمردم حوزه کرخه بویژه دشت آزادگان کشاورزی است، بنابراین راهکار‌های کشت انواع محصولات دردوفصل کشت باید بررسی واعلام شود.

به گفته او یقیناً مردم فهیم ما همانطوری که درسال‌های خشکسالی همکاری لازم رابا مسئولین داشته اند و درک عمیقی از وضعیت منطقه دارند هرگونه تصمیم کارشناسی شده ومعقول را می‌پذیرند.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر