کد مطلب: ۲۲۱۱۰۶
۰۴ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۴
اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تشکیل دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر شده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار، اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تشکیل دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر شده‌اند که این طرح پس از اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه قوه مقننه برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها ارجاع شده است.

متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

پایش فعالیت‌های شورا‌های اسلامی شهر و پاسداری از اهداف و وظایف شورا‌های اسلامی شهر بر اساس اصل هفتم واصل یکصدم تا یکصد و هفتم قانون اساسی و همچنین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ از طریق:

الف – بررسی، کنترل و حسابرسی کلیه عملیات و فعالیت‌های شورا‌های اسلامی شهر ب – بررسی و پیگیری گزارشات و شکایات مردمی علیه شورا‌های اسلامی شهر ج- تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد فعالیت‌های شورا‌های اسلامی شهر و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی د- بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر ه- نظارت بر فعالیت‌های اعضای شورا‌های اسلامی شهر

عنوان طرح: طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر

فصل اول - اهداف

ماده ۱ - پایش فعالیت‌های شورا‌های اسلامی شهر و پاسداری از اهداف و وظایف شورا‌های اسلامی شهر بر اساس اصل هفتم واصل یکصدم تا یکصد و هفتم قانون اساسی و همچنین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ از طریق:

الف – بررسی، کنترل و حسابرسی کلیه عملیات و فعالیت‌های شورا‌های اسلامی شهر

ب – بررسی و پیگیری گزارشات و شکایات مردمی علیه شورا‌های اسلامی شهر

ج- تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد فعالیت‌های شورا‌های اسلامی شهر و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی

د- بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر

ه- نظارت بر فعالیت‌های اعضای شورا‌های اسلامی شهر

فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده ۲ - بررسی، کنترل و حسابرسی کلیه عملیات و فعالیت‌های شورا‌های اسلامی شهر و اعلام جرم علیه شورای مذکور در صورت لزوم

ماده ۳ - بررسی و پیگیری گزارشات و شکایات مردمی علیه شورا‌های اسلامی شهر و اعلام جرم علیه شورای مذکور یا هر یک از اعضا در صورت لزوم

ماده ۴ - بررسی و رد یا تایید صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر

ماده ۵ - نظارت و بررسی فعالیت‌های اعضای شورا‌های اسلامی شهر و اعلام جرم علیه هریک از اعضا در صورت لزوم

ماده ۶ - تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد فعالیت‌های شورا‌های اسلامی شهر و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی

ماده ۷ – نظارت بر فرایند انتخاب و احراز صلاحیت شهردار توسط شورای اسلامی شهر

فصل سوم: سازمان و تشکیلات

ماده ۸ - دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن باپیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

ماده ۹ - مقر دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.

تبصره - برکناری رئیس دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر با پیشنهاد کمیسیون دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام میگیرد.

ماده ۱۰ - رئیس دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر مجلس شورای اسلامی وتصویب اکثریت نمایندگان ملت انتخاب میشود.

تبصره - برکناری رئیس دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر با پیشنهاد کمیسیون دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام میگیرد.

ماده ۱۱ – ساختار تشکیلاتی دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر در هر دوره قانونگذاری بنا به ضرورت، بر اساس اهداف، وظایف و اختیارات این دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید کمیسیون دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر تدوین و پس از تصویب توسط اکثریت نمایندگان قابلیت اجرایی دارد.

تبصره: در صورت پیشنهاد رئیس دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر مبنی بر استمرار ساختار تشکیلاتی دیوان عالی نظارت بر شورا‌های اسلامی شهر مطابق آخرین دوره قانونگذاری تنها با موافقت رئیس مجلس قابلیت اجرایی دارد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر